الف) شرایط شرکت در جشنواره:

1 - آثار نمایشی می بایست در مدت حداکثر 20 دقیقه تنظیم و ارائه گردد.

2 - آثار باید متناسب با اجرا در سالن اصلی تالار هنر و سالن های غیر پلاتویی تنظیم و اجرا گردد.

3 - محدودیتی در پذیرش چند اثر از یک هنرمند نمی باشد.

4 – اثر پیشنهادی نباید پیش از این در هیچ جشنواره ای شرکت کرده باشد.

5 – تکمیل و ارسال تقاضانامه به منزلۀ پذیرش تمامی شرایط مندرج در این فراخوان است.

6 – تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده بر عهدۀ ستاد برگزاری است.

ب) موضوع های پیشنهادی:

موضوع نمایش جهت شرکت در جشنواره آزاد بوده اما اولویت با سرفصل های پیشنهادی زیر می باشد.

اجتماعی:

1 – مناسبات خانوادگی (والدین، همسر، اقتصاد خانواده، اشتغال، مهارتهای ارتباطی والدین با فرزندان، سالمندان، جوانان و ...)

2 – ارتباطات اجتماعی، همسایه، حقوق شهروندی، صلۀ رحم، ازدواج و ...

3 – معضلات شهری و محله محور (اعتیاد، تکدی گری، مشاغل مزاحم و ...)

اصفهان:

1 – تاریخ، افسانه ها و داستانهای کهن اصفهان

2 – اصفهان آینده

3 – میراث فرهنگی و زاینده رود

4 – اصفهان و دفاع مقدس

شادی و تفریح و ارائه الگوهای سالم تفریحی

ج) مراحل حضور در جشنواره:

1 – تکمیل و ارائه فرم تقاضانامۀ حضور در جشنواره

2 – بازبینی و انتخاب آثار (اجرای بازبینی در سالن اصلی تالار هنر)

3 – نمایشهای راه یافته به جشنواره حداقل 2 اجرای عمومی خواهند داشت که یکی از آنها مورد قضاوت داوران قرار خواهد گرفت.

4 – تمامی نمایشهای راه یافته به جشنواره از 1500000 ریال تا 3000000 ریال کمک هزینه دریافت خواهند نمود.

5 – نمایشهای برگزیدۀ جشنواره با انعقاد قرارداد توسط تالار هنر اجرای عمومی در سال 1389 خواهند داشت.

6 – آثاری که واجد تمامی شرایط حضور در جشنواره نباشند، در صورت تأیید شورای تئاتر تالار هنر امکان حضور در بخش جانبی یا اجرای عمومی در مراکز سازمان را خواهند داشت.

د) جوایز:

در کلیۀ بخشها نفرات نمایشهای برگزیده اعلام و لوح تقدیر، تندیس و سکۀ بهار آزادی اهداء می گردد.

ه) گاه شمار:

1 – آخرین فرصت ارائه فرم تقاضای حضور 31/3/89 می باشد.

2 – بازبینی آثار نیمۀ دوم تیر ماه می باشد که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

3 – اجرای جشنواره نیمۀ اول مرداد ماه 1389 می باشد.

تمامی دوستان تئاتری می توانند برای دریافت فرم ثبت نام به تالار هنر مراجعه فرمایند. نشانی: اصفهان، میدان لاله، جنب فروشگاه رفاه، تالار هنر. تلفن: 4 - 5660881

آدرس اینترنتی: www.esfahanfarhang.ir

دانیال حیدری